Lista artykułów

Nazwa artykułu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r.
23.02.2017 więcej
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w 2017r.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z
zakresu rozwoju sportu w 2017 r.
05.01.2017 więcej
Wniosek organizacji pozarządowej
Wniosek organizacji pozarządowej - realizacja zadania przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa
27.06.2016 więcej
Program współpracy w roku 2016
Program współpracy w roku 2016
18.12.2015 więcej
Program współpracy w roku 2015
Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015
23.01.2015 więcej