Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
Zakup drewna pochodzącego z wycinki drzewa rosnących w pasie
drogowym dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice.
12.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Dostawa sadzonek drzew do miejscowości Poddębice, ul. Łódzka
17/21 Gmina Poddębice.
12.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie operatów szacunkowych dla lokali mieszkalnych
położonych w Poddębicach.
12.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych w celu
aktualizacji opłaty użytkowania wieczystego dla nieruchomości
położonych w gm. Poddębice.
06.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla potrzeb
wykonania termomodernizacji budynków będących własnością
Gminy Poddębice.
27.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wytyczenie granic pasa drogowego.
19.09.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
14.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Dostawa wykładziny dywanowej wraz z akcesoriami montażowymi.
12.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Dostawa wykładziny dywanowej wraz z akcesoriami montażowymi.
06.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Gmina Poddębice zaprasza do złożenia ofert na dostawę zapory
sieciowej klasy UTM/NGFW, wraz z wdrożeniem, szkoleniem oraz
wymaganymi licencjami do Urzędu Miejskiego w Poddębicach.
30.08.2017 więcej