Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
wykonywanie zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Poddębice w 2018r.
11.12.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Poddębicach
08.12.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
07.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Usługa i serwis aktualizacji użytkowania przez Gminę
opracowania SELWIN wraz z modułem RWWIN firmy SIGNITY S.A.
01.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wycinka i zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w
pasie drogowym dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice.
22.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie operatów szacunkowych dla budowli położonych w
Poddębicach na ul. Cichej, ul. Zielonej, ul. Krasickiego oraz
położonych w Poddębicach instalacji solarnych na ul. Zielonej
5 i Targowej 16/18 dla celów księgowych.
07.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Dostawa i montaż znaków pionowych.
06.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie operatów szacunkowych dla budowli położonych w
Poddębicach na ul. Cichej, ul. Zielonej, ul. Krasickiego oraz
położonych w Poddębicach instalacji solarnych na ul. Zielonej
5 i Targowej 16/18 dla celów księgowych.
31.10.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
24.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usług w zakresie usuwania i przechowywania usuniętych
pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan
wskazuje, że nie są używane.
20.10.2017 więcej