2014-07-24

Prawo Lokalne

Urząd Miejski w Poddębicach
informuje o możliwości wglądu do
Dzienników Ustaw
i
Monitorów Polskich
oraz zbiorów aktów
prawa miejscowego
oraz możliwość ich wydruku.
 
Cena arkuszu wydruku wynosi 0,20 zł za stronę kopii czarno-białej jednostronnej.
 
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw
 
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
Monitor Polski
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Gminy Poddębice