Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spółki prawa handlowego Gminy Poddębice
Spółki prawa handlowego, w których Gmina Poddębice posiada
pozycję dominującą
14.04.2016 więcej
Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina Poddębice
Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina Poddębice
14.04.2016 więcej
Związki jednostek samorządu terytorialnego Gminy Poddębice
Związki jednostek samorządu terytorialnego, w których
uczestniczy Gmina Poddębice
14.04.2016 więcej
Jednostki budżetowe utworzone przez Gminę Poddębice
Jednostki budżetowe utworzone przez Gminę Poddębice
14.04.2016 więcej