Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Poddębice.
01.06.2016 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Poddębice
11.05.2016 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Poddębice
11.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
06.05.2016 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Poddębice
04.03.2016 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Poddębice
04.03.2016 więcej
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do szkół i placówek oświatowych...
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do szkół i placówek
oświatowych Gminy Poddębice
29.01.2016 więcej
HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU
PODDĘBICKIEGO
04.01.2016 więcej
Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice
Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na
nowego opiekuna
11.06.2014 więcej