Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie dostawy i montażu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pracy Twórczej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Poddębice  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
poddębicki  
Ulica
ul. Łódzka  
Numer budynku
17  
Data publikacji od
2015-01-30  
Data publikacji do
2016-01-30  
Termin składania ofert
2015-04-08 10:45  
Cpv
30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
30195000-2 Tablice
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
30231320-6 Monitory dotykowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30234500-3 Pamięci do przechowywania danych
30237460-1 Klawiatury komputerowe
31521000-4 Lampy
32341000-5 Mikrofony
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
33193120-6 Wózki inwalidzkie
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
37310000-4 Instrumenty muzyczne
38651000-3 Aparaty fotograficzne
38652100-1 Projektory
 
Przedsięwzięcie będzie polegać na dostawie i montażu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pracy Twórczej w Poddębicach ul. Mickiewicz 9/11 powstałego w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” . Wykonawca dostarczy w ramach umowy sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
Lokalizacja sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych została przedstawiona na rzutach stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.
Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa, rejestracje, instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy na sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych instrukcję serwisową w języku polskim.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 153,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...blikowane.pdf 192,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 207,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1 Formularz ofertowy.pdf 59,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 Oświadczenieo br...kluczenia.pdf 40,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 Oświadczenie o s...u w post..pdf 34,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4 Oświadczenie dot...itałowej.pdf 35,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Formularz cenowy.pdf 94,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Formularz cenowy.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  6 Projekt umowy.PDF 125,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Opis sprzętu dla...sprawnych.pdf 135,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8 Lokalizacja mebli.zip 3,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf 113,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ 1.pdf 164,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...łoszenia.pdf 83,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf 97,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ 2.pdf 156,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...łoszenia.pdf 81,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...likowaniu.pdf 63,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...likowaniu.pdf 73,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treści SIWZ 3.pdf 170,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ 3.pdf 191,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1 Formularz ofertow...o zmianie.pdf 59,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Formularz cenowy po zmianie.pdf 96,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Formularz cenowy po zmianie.xls 18 KB (xls) szczegóły pobierz
  6 Projekt umowy po zmianie.pdf 125,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...łoszenia.pdf 77,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...likowaniu.pdf 65,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ 4.pdf 124,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...łoszenia.pdf 75,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...likowaniu.pdf 63,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 109,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się