Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E... 2018-02-13 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-26 Zobacz
2 Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego... 2018-03-21 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-12 Zobacz
3 Przebudowa drogi gminnej nr 111349 E – ul. Targowej w Poddębicach 2018-01-30 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-09 Zobacz
4 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111013 E Leokadiew – Tumusin oraz dro... 2018-01-26 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-06 Zobacz
5 Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalam... 2017-12-11 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-31 Zobacz
6 Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice 2017-12-20 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-23 Zobacz
7 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice w... 2017-12-19 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-29 Zobacz
8 Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych teren... 2017-12-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-27 Zobacz
9 Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice 2017-12-08 11:00 przetarg nieograniczony 2017-12-22 Zobacz
10 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice ... 2017-12-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-08 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się