Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego... 2018-01-22 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-18 Zobacz
2 Przebudowa drogi gminnej nr 111349 E – ul. Targowej w Poddębicach 2018-01-26 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-11 Zobacz
3 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111013 E Leokadiew – Tumusin oraz dro... 2018-01-24 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-09 Zobacz
4 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice w... 2017-12-19 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-29 Zobacz
5 Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych teren... 2017-12-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-27 Zobacz
6 Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice 2017-12-08 11:00 przetarg nieograniczony 2017-12-22 Zobacz
7 Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice 2017-12-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-21 Zobacz
8 Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalam... 2017-12-11 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-12 Zobacz
9 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektryc... 2017-11-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-11 Zobacz
10 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice ... 2017-12-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-08 Zobacz
12