Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E... 2018-02-13 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-26 Zobacz
2 Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego... 2018-03-21 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-12 Zobacz
3 Przebudowa drogi gminnej nr 111349 E – ul. Targowej w Poddębicach 2018-01-30 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-09 Zobacz
4 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111013 E Leokadiew – Tumusin oraz dro... 2018-01-26 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-06 Zobacz
5 Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalam... 2017-12-11 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-31 Zobacz
6 Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice 2017-12-20 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-23 Zobacz
7 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice w... 2017-12-19 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-29 Zobacz
8 Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych teren... 2017-12-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-27 Zobacz
9 Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice 2017-12-08 11:00 przetarg nieograniczony 2017-12-22 Zobacz
10 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice ... 2017-12-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-08 Zobacz
12